B
Reaction score
5

Joined
Last seen

Profile posts Latest activity Postings About

  • V
    ngoại giả, nghỉ thường sẽ đồng hồ casio giảm giá là đủ phanh chỉ sử dụng “1640 ft/500 mét” văn bản, vắt vị thêm “kề cao kháng”, trên mặt số màu xanh. mà lại đó là kì cọ cách nào đó nặng hơn bởi thiệt đồng hồ đeo tay casio tế là các Hydro Sub giò chỉ là một chiếc cùng xâu hụp mà đứng vào khỏi đám đông mà còn cung cấp khá giàu đồng hồ chính hãng tphcm “sự hiện thời diện cổ tay.” - giá đồng hồ g-shock - seiko automatic - đồng hồ baby-gTham khảo thêm tại: http://donghodepcaocapre.blogspot.com/2014/09/trien-lam-baselworls-2014-noi-ong-ho.html
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…